Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Uruguayn talouskasvu hidastuu ja yhteiskunnalliset uudistukset takkuavat - Suomen suurlähetystö, Buenos Aires : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Buenos Aires

Embajada de Finlandia
Avenida Santa Fe 846, 5to piso
C1059ABP Buenos Aires, Argentina
Puh. +54-11-4312 0600, Sähköposti: sanomat.bue@formin.fi
Español | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Edustustojen raportit, 14.4.2016

Uruguayn talouskasvu hidastuu ja yhteiskunnalliset uudistukset takkuavat

Uruguayn hallituksen tavoite saattaa julkinen talous kuntoon lykkääntyy kauden loppupuolelle. Hallitseva Frente Amplio -vaaliliitto natisee liitoksissaan, mutta pysyy koossa, koska sille ei ole uskottavaa vaihtoehtoa. Presidentti Vázquezin hallituksen suosio on laskenut nopeasti ensimmäisen vuoden aikana. Ulkopolitiikassa maa on aktiivinen ja EU:n kanssa hyvin samanmielinen. Vienti ja investoinnit ohjaavat kahdenvälisiä suhteita. OECD-yhteistyö kiinnostaa. Lähivuosien suurimmat yhteiskunnalliset haasteet ovat koulutusjärjestelmän uudistaminen ja väestön ikääntyminen. Talouskasvun hidastuessa julkisten menojen ja inflaation kuriin saaminen olisi entistäkin tärkeämpää.

Montevideon siluetti yötaivasta vasten. Kuva: Jikatu, flickr.com, ccby-sa2.0.

Sisäpolitiikassa takana myrskyisä vuosi

Presidentti Tabaré Vázquezin hallitus on ollut vallassa reilun vuoden. Uruguayn vuosia ripeänä jatkunut talouskasvu on alkanut hidastua, mikä näkyy vaikeuksina vaalilupauksien täyttämisessä. Kuten odotettavissa oli, Vázquez on joutunut käyttämään paljon energiaa lavean vaaliliittonsa Frente Amplion (FA) koossa pitämiseen.

Ennen vaaleja Vázquezin suunnitelmissa oli supistaa julkisen talouden vajetta ja hillitä velkaantumista. Järkevät tavoitteet ovat kuitenkin osoittautuneet vaikeiksi saavuttaa.

Vuoden 2015 lopussa hallitus sai parlamentissa vain vaivoin kokoon tarvittavan enemmistön viiden vuoden kehysbudjetin hyväksymiseksi. Osa FA:n omista parlamentin jäsenistä äänesti hallituksen budjettiesityksiä vastaan. Samaan aikaan opetussektorille suunnitellut uudistukset johtivat opettajien lakkoiluun ja hallitus epäonnistui tilanteen hallinnassa. Vázquezin oli pakko vaihtaa opetusministeriön johtavia virkamiehiä. Osa budjettivajeen supistamiseen tähtäävistä uudistuksista lykättiin suosiolla vuodelle 2018.

Vázquezin kannalta nöyryyttävin tilanne nähtiin hallitusrintama FA:n sisällä, kun hallitus joutui omien parlamentaarikkojen tuen puuttuessa kokonaan vetäytymään palveluiden vapaakauppaa (TISA) koskevista neuvotteluista.

 Nämä selkeät poliittiset tappiot söivät presidentin suosiota. Mielipidemittausten mukaan hänen suosionsa laski maaliskuun virkaanastujaisten miltei 80 %:sta noin 30 %:iin vuoden lopussa.

Vuodenvaihteen jälkeen negatiivisiin otsikoihin nousi Vázquezin varapresidentti ja senaatin puhemies Raúl Sendic, joka joutui vastaamaan syytöksiin epäpätevyydestä aiemmassa tehtävässään valtion energia- ja alkoholimonopoliyhtiön johdossa. Lisäksi Sendicin Kuubassa 1980-luvulla hankkiman korkeakoulututkinnon aitous asetettiin kyseenalaiseksi. Molempien tapausten poliittinen tutkinta näyttää kuivuvan kokoon ja syytteitä niistä tuskin seuraa. Silti Séndicin asema on selvästi heikentynyt Vázquezin mahdollisena manttelinperijänä vuoden 2019 vaaleissa.

FA:n parlamenttiryhmien sisäistä hajaannusta ja Vázquezin asemaa saattaa hieman helpottaa edellisen presidentin José Mujícan ja muutaman muun kokeneen senaattorin eläköityminen huhtikuussa. Vázquez tarvitsee kuitenkin myös jatkossa oppositiopuolueiden tukea parlamentissa saadakseen uudistuksia hyväksytyiksi.

Argentiina-suhde parantunut, muuten ulkopolitiikassa ei muutoksia

Ulkopolitiikassa hallitus on menestynyt paremmin. Suhde Argentiinaan on parantunut selvästi keskustaoikeistolaisen presidentti Mauricio Macrin virkaanastumisen jälkeen. Brasilian poliittinen kriisi ja talouden taantuma huolestuttaa Montevideota nyt eniten.

Uruguay on hoitanut hyvin samanaikaisesti sekä Mercosurin että Unasurin puheenjohtajuutta ja toiminut YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvana jäsenenä. Viennin edistäminen ja investointien houkuttelu toimivat ulkopolitiikan ohjenuorina.

Monenvälisillä foorumeilla Uruguay jatkaa kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien puolustamista. Näkyvänä esimerkkinä tästä Uruguay järjestää ensi heinäkuussa yhdessä Alankomaiden kanssa globaalin LHBTI-konferenssin Montevideossa. EU-maiden kanssa yhteistyötä halutaan jatkaa myös konfliktien ratkaisussa ja rauhanturvaamisessa. OECD-suhteen tiivistäminen on Uruguaylle prioriteetti ja täysjäsenyys tavoitteena.

Talous menestyy alueellisessa vertailussa yhä hyvin, mutta kasvu ei jatku entisen kaltaisena

Uruguay saa lainaa markkinoilta kohtuullisen edullisilla koroilla eikä 63 %:n velkaantumisaste ole vielä hälyttävän korkea. Inflaatio on edelleen talouden suurin ongelma, mutta talouskasvun hidastuminen helpottanee tilannetta vuoden edetessä. Peso on heikentynyt dollariin nähden. Se vaikuttaa nyt olevan suunnilleen oikealla tasollaan maataloustuotteiden viennin kilpailijamaiden Argentiinan ja Brasilian valuuttoihin verrattuna. Uruguayn keskuspankin reservit ovat riittävät vaihtokurssin puolustamiseen tarvittaessa.

Uruguay on onnistunut hyvin viennin kohdemaiden määrän kasvattamisessa. Toinen positiivinen seikka on viennin rakenteen monipuolistuminen ja erityisesti palveluviennin kasvu. Argentiinalaiset turistit ovat palanneet rannoille ja uudet globaalit palvelut erityisesti ICT-alalla kasvavat vahvasti.

Myös ulkomaisten sijoitusten houkuttelussa Uruguayn menestys jatkuu. Montevideon ja Paysandún satamien kasvu alueellisina logistiikkakeskuksina on hyvässä myötätuulessa. Erityisesti Paraguayn ulkomaankauppa kulkee niiden kautta, ja myös Argentiinan vientituotteet ovat palanneet Montevideoon Macrin hallituksen kumottua aiemman uudelleenlastauskiellon.

Talouskasvu kokonaisuutena ei kuitenkaan jatku entisen kaltaisena. Vuosien ajan naapureitaan nopeammin kasvanut Uruguay alkaa nyt taantua lähelle Latinalaisen Amerikan keskiarvoa. Työttömyys on kasvussa ja kotimainen investointiaste on matala. Uudisrakentaminen on pysähtynyt melkein kokonaan ja myös teollisuustuotanto laskee. Lähellä kymmentä prosenttia pysyttelevää inflaatiota ei ole saatu Vázquezin ensimmäisen vuoden aikana taltutettua.

Yhteiskunnallinen vakaus ei ole uhattuna, vaikka haasteita riittää

Koulutusjärjestelmän jälkeenjääneisyys ja väestön vanheneminen ovat Uruguayn suurimmat keskipitkän aikavälin haasteet. Yritykset tarvitsevat koulutettua työvoimaa, jotta tuotantorakenteen monipuolistumien voisi jatkua.

 Voimakkaan kasvun vuosien aikana suureksi paisuneen julkisen sektorin ylläpito käy kalliiksi. Julkisia menoja kasvattaa koulutuksen ja vanhusten hoidon lisäksi myös sisäisen turvallisuuden heikentyminen. Kilpailu ulkomaisista sijoituksista kovenee, jos suuri naapurimaa Argentiina onnistuu palauttamaan uskottavuutensa.

Vázquezin toinen hallituskausi ei siten tule olemaan samanlainen menestys kuin ensimmäinen. Vuodet 2005–2010 olivat Uruguaylle vahvan kasvun aikaa ja jaettavaa riitti.

Presidentin mandaattia on jäljellä neljä vuotta, joiden menestys riippuu eniten maailmantalouden kehityksestä.  Brasilian ja Kiinan yhteenlaskettu merkitys viennille on edelleen suuri. Uruguayn toimiva demokratia takaa sen, että yhteiskunta kestää hitaammankin talouskasvun, vaikka napinaa ja lakkoilua varmasti esiintyy myös jatkossa. Opposition hajanaisuus ja kyvyttömyys tarjota hallitukselle uskottavaa vaihtoehtoa takaavat sen, että vaalit järjestetään normaaliaikataulussa loppuvuodesta 2019.

Tulosta

Päivitetty 15.4.2016


© Suomen suurlähetystö, Buenos Aires | Tietoa verkkopalvelusta | Yhteystiedot