Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Kansalaisuus - Suomen suurlähetystö, Buenos Aires : Palvelut : Kansalaisuus

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Buenos Aires

Embajada de Finlandia
Avenida Santa Fe 846, 5to piso
C1059ABP Buenos Aires, Argentina
Puh. +54-11-4312 0600, Sähköposti: sanomat.bue@formin.fi
Español | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Kansalaisuus

Lapsen kansalaisuus

Lapsi saa syntyessään Suomen kansalaisuuden, jos

 • äiti on Suomen kansalainen
 • lapsen suomalainen isä ja ulkomaalainen äiti ovat naimisissa keskenään
 • lapsi syntyy Suomessa ja tämän suomalainen isä vahvistaa isyytensä ennen kuin lapsi täyttää 18 vuotta tai avioituu
 • alle 12-vuotiaan ottolapsen ottovanhemmista ainakin toinen on Suomen kansalainen
 • lapsi syntyy Suomessa eikä saa syntyessään minkään muun valtion kansalaisuutta.

Asiakaspalvelu

 • Asiakaspalveluaika: ma - pe 10 - 12
 • Puh. +54-11-4312 0600
 • Puh. (päivystys): + 358 9 160 55555
 • Yhteystiedot

Tieto Suomen kansalaisuuteen oikeutetun lapsen syntymästä ei välity automaattisesti ulkomailta Suomeen. Vanhempien kannattaa ilmoittaa asiasta isän suomalaisen kotikunnan maistraattiin, jotta lapsi saisi heti hänelle kuuluvat oikeudet. Tiedon voi toimittaa eteenpäin myös Suomen edustuston kautta, ks. Väestörekisteriin liittyvät asiat.

Jos vanhemmat eivät ole keskenään naimisissa, suomalaisen isän lapsi saa Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta edellyttäen, että isyys on vahvistettu. Ulkomailla vahvistetun isyyden tulee olla pätevä myös Suomessa. Isyys katsotaan vahvistetuksi, kun mies on tunnustanut isyytensä ja maistraatti on vahvistanut asian. Pohjoismaissa tehdyt isyysratkaisut ovat sellaisinaan voimassa myös Suomessa.

Ennen uuden kansalaisuuslain voimaan tuloa (1.6.2003) syntyneiden lasten ja sen jälkeen syntyneiden lasten ilmoitusmenettelyt poikkeavat osin toisistaan.

Lisätietoa:

Kaksoiskansalaisuus

Suomen nykyinen lainsäädäntö sallii monikansalaisuuden eli kansankielisemmin ilmaistuna kaksoiskansalaisuuden. Kesäkuussa 2003 voimaan astuneen kansalaisuuslain mukaan suomalainen ei siis enää menetä Suomen kansalaisuutta toisen maan kansalaisuuden saadessaan. Myöskään ulkomaalaisen ei tarvitse luopua nykyisestä kansalaisuudestaan Suomen lainsäädännön mukaan.

Monikansalaisuuteen vaikuttaa kuitenkin myös toisen kansallisuusvaltion lainsäädäntö. Tämän suhtautuminen monikansalaisuuteen on syytä selvittää tarkoin etukäteen, jottei hakija menettäisi tahtomattaan nykyistä kansalaisuuttaan.

Lapsi voi saada kahden maan kansalaisuuden syntyessään, jos keskenään avioliitossa olevilla vanhemmilla on eri kansalaisuus. Vastaavasti avioliiton ulkopuolella syntyvät lapset voivat saada kaksoiskansalaisuuden ilmoitusmenettelyllä.

Suomen kansalaisuuden säilyttäminen 18-22 -vuotiaana

Monikansalainen menettää Suomen kansalaisuutensa 22 vuotta täyttäessään, jollei tällä ole riittävää yhteyttä Suomeen. Yhteys Suomeen on riittävä, jos

 • on syntynyt Suomessa ja kotikunta on Suomessa täyttäessään 22 vuotta tai
 • on asunut Suomessa tai muussa Pohjoismaassa yhteensä seitsemän vuotta ennen 22-vuotissyntymäpäiväänsä tai
 • on 18-21 -vuotiaana hakenut Suomen passia tai saanut Suomen passin tai
 • on 18–21 -vuotiaana suorittanut tai parhaillaan suorittaa Suomessa varus- tai siviilipalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta tai
 • on 18-21 -vuotiaana ilmoittanut Suomen edustustolle ulkomailla tai maistraatille Suomessa, että haluaa säilyttää kansalaisuuden. Ilmoitusta ei voi tehdä kunniakonsulaatille tai Maahanmuuttovirastolle. Ilmoitus on vapaamuotoinen ja se tulee tehdä kirjallisena.

Maahanmuuttovirasto ilmoittaa kansalaisuuden menettämisuhasta ja kansalaisuuden säilyttämismahdollisuudesta sellaisille Suomen kansalaisille, joilla on ollut kotikunta Suomessa alle seitsemän vuoden ajan. Asiasta muistutetaan vuosittain niitä 18 vuotta täyttäviä, joiden osoite löytyy väestötietojärjestelmästä. Jokainen kansalainen on itse velvollinen pitämään ajan tasalla tietonsa (ml. osoitteen) Suomen väestörekisteri-järjestelmässä, ks. www.maistraatti.fi

Lisätietoa:

Tulosta

Tämä dokumentti

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

Muualla verkossa

Päivitetty 27.7.2016


© Suomen suurlähetystö, Buenos Aires | Tietoa verkkopalvelusta | Yhteystiedot