Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

PYM - Suomen suurlähetystö, Buenos Aires : Kehitysyhteistyö : PYM

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Buenos Aires

Embajada de Finlandia
Avenida Santa Fe 846, 5to piso
C1059ABP Buenos Aires, Argentina
Puh. +54-11-4312 0600, Sähköposti: sanomat.bue@formin.fi
Español | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Paikallisen yhteistyön määräraha

Paikallisen yhteistyön määrärahan (PYM) kautta suurlähetystö tukee argentiinalaisten, paraguaylaisten ja uruguaylaisten kansalaisjärjestöjen toimintaa.

Paikallisella yhteistyöllä vahvistetaan paikallisen kansalaisyhteiskunnan ja sen toimijoiden kapasiteettia. Pääasiassa tuetaan hankkeita, jotka keskittyvät osallistavan ja työllistävän vihreän talouden sekä cleantech-osaamisen kehittämiseen. Cleantechilla tarkoitetaan tuotteita, palveluja ja prosesseja, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähentävät päästöjä ympäristöön.

Hankkeiden kautta luodaan mahdollisuuksia inhimillisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen tasa-arvon vahvistumiselle sekä elämän perusedellytyksien säilymiselle myös tuleville sukupolville. Vihreä talous on vähäpäästöistä, resurssitehokasta, yhteiskunnallisesti osallistavaa ja luo mahdollisimman monille naisille ja miehille ihmisarvoista työtä ja hyvinvointia. Luonnonvarojen kestävä käyttö turvaa ekosysteemipalvelujen toiminnan tulevaisuuteen. Vihreän talouden ja luonnonvarojen kestävän käytön avulla maiden on mahdollista edistää omaa kehitystään ja hyvinvointiaan.

Paikallisen yhteistyön perustana ovat Suomen kehityspolitiikan tavoitteet, jonka ensisijainen päämäärä on äärimmäisen köyhyyden poistaminen ja ihmisarvoisen elämän turvaaminen kaikille YK:n vuosituhatjulistuksen kehitystavoitteiden mukaisesti. Suomen kehityspolitiikka ja -yhteistyö on ihmisoikeusperustaista ja sen toiminnan painopistealueet ovat;

1) ihmisoikeuksia edistävä, demokraattinen ja vastuullinen yhteiskunta,

2) osallistava ja työllistävä vihreä talous,

3) luonnonvarojen kestävä hallinta ja ympäristönsuojelu sekä

4) inhimillinen kehitys.

Toimintaa määrittävät kolme läpileikkaavaa tavoitetta: sukupuolten välinen tasa-arvo, eriarvoisuuden vähentäminen ja ilmastokestävyys.

Paikallisen yhteistyön määrärahan tuki on tarkoitettu vain argentiinalaisille, paraguaylaisille ja uruguaylaisille yhteistyökumppaneille. Suomalaisten kansalaisjärjestöjen tukea voi hakea ulkoministeriön kansalaisjärjestöyksiköstä. Lisätietoja: keo-30@formin.fi.  

Projektit 2014

Argentiina

1. Järjestö: Fundación Patagonia Natural

Projekti:

“Uusiutuvia energianlähteitä vähäosaisten ryhmien elinolojen parantamiseksi Patagoniassa” (“Nuevas tecnologías energéticas para mejorar las condiciones de  vida de grupos vulnerables en la estepa patagónica”)

Hankkeella tuetaan kestävää kehitystä Argentiinan Patagoniassa edistämällä uusiutuvan energian käyttöä ja biojätteiden kierrätystä yksinkertaisen aurinkoenergiateknologian ja biokompostien asentamisella. Toiminnalla tavoitellaan hankealueiden vähävaraisten asukkaiden elämänlaadun parantamista ja kestävän kehityksen edistämistä, sekä erityisesti Chacay Oesten kyläkoulun toiminnan turvaamista koulun energiansaannin takaamisella.

Proj. ala:

Kestävä kehitys

Sijainti:

Chacay Oesten kylä Chubutin maakunnassa ja Sierra Granden kaupunki Rio Negron maakunnassa.

 
2. Järjestö: Comunidad del Pueblo Originario Vilela Pampa Pozo-Lote 110 

Projekti:

“Santiago del Esteron maakunnan maaseudun alkuperäiskansojen opetussoikeuden edistäminen ja yhteisöjen kestävän kehityksen tukeminen” (“Fortaleciendo el derecho a la educación para el desarrollo sustentable de las comunidades campesinas indígenas de Santiago del Estero”)

Hankkeessa vahvistetaan ja vakiinnutetaan Santiago del Esteron maakunnassa Quimilissä sijaitsevan agroekologiakoulun toimintoja, jonka oppilaat ovat alkuperäiskansojen jäseniä. Koulun toimintaa ylläpitävät alkuperäiskansojen yhteisöt ja sen päämääränä on tarjota 16-25 -vuotiaille nuorille kokonaisvaltaista opetusta ja agroekologian koulutusta ja siten tarjota edellytykset kotiseudulla pysymiseen. Agroekologian avulla edistetään yhteisöjen sosiaalista ja kestävää kehitystä ja pyritään takaamaan nuorille elinkeino ja kasvun mahdollisuudet.

Proj. ala:

Koulutus, kestävä kehitys, alkuperäisväestön oikeudet

Sijainti:

Quimilí Santiago del Esteron maakunnassa

Paraguay

1. Järjestö: Tierra Libre – Instituto Social y Ambiental (Tierra Libre – ISA)

Projekti:

“Ruokaturvaa ja vesivarantoja Nivaĉle alkuperäiskansan yhteisöille ja toimia yhteisöjen naisten voimaannuttamiseksi” (“Seguridad Alimentaria e Hídrica de dos Comunidades Indígenas Nivaĉle del Chaco Paraguayo, con protagonismo de las Mujeres”)

Hankkeessa pyritään parantamaan kahden Nivaĉle alkuperäiskansan yhteisön ruokaturvaa ja veden saantia. Niille laaditaan yhteisökohtaiset suunnitelmat veden säilömiskapasiteetin nostamiseksi ja hankitaan pienet vuohi- ja lammaslaumat lihan, maidon ja villan tuottamiseksi ja siten ruokaturvan ja uusien tulonlähteiden mahdollistamiseksi. Hanke sisältää koulutusta varusteiden kunnossapidosta, eläinten hoidosta ja tuotannonhallinnoinnista. Lisäksi hankkeessa on vahvasti esillä naisten aseman parantaminen ja voimaannuttaminen. Naisia koulutetaan oikeuksistaan ja tuodaan yleisesti naisten ääntä esille yhteisöissä. Hankkeessa myös tuetaan yhteisöjen organisointiprosessia antamalla koulutusta, järjestäytymistukea sekä teknistä ja yhteiskunnallista neuvonantoa.       

Proj. ala:

Kestävä kehitys, ihmisoikeudet (alkuperäisväestöt), tasa-arvo

Sijainti:

Kahden Nivaĉle alkuperäiskansan asuinseudut Medio Pilcomayon alueella, Mariscal Estigarribian kunnassa, Boquerónin maakunnassa, Paraguayn Chacossa. 

WordProjektit 2013 (RTF, 2 sivua, 60 kB)

Word Projektit 2012 (RTF, 2 sivua, 46 KB)

rtf Projektit 2011 (RTF, 2 sivua, 95 KB)

rtf Projektit 2010 (RTF, 2 sivua, 44 KB)

rtf Projektit 2009 (RTF, 3 sivua, 60,5 kB)

rtf Projektit 2008 (RTF, 2 sivua, 49 kB)

Word Projektit 2006-2007 (RTF, 2 sivua, 49,5 kB)

Word Projektit 2005 (RTF, 3 sivua, 60 kB)

  

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 16.6.2015


© Suomen suurlähetystö, Buenos Aires | Tietoa verkkopalvelusta | Yhteystiedot